Written by Super User. Posted in pekerja

TARIKH AGENDA
4 Ogos 2010 Bengkel Gaji Minimum di Pusat Konvensyen Antarabangsa, Putrajaya (PICC)
24 Ogos 2010 Mesyuarat Kumpulan Fokus bersama wakil majikan
26 Ogos 2010 Mesyuarat Kumpulan Fokus bersama wakil pekerja
1 September 2010 Mesyuarat Kumpulan Fokus bersama agensi Kerajaan dan ahli akademik
7 - 14 Februari 2011 Makmal Gaji Minimum dengan kerjasama Bank Dunia di PICC, Putrajaya.
12 Februari 2011 Hari Terbuka Gaji Minimum di PERKESO, Jalan Tun Razak, Kuala Lumpur
21 April 2011 Pelantikan Jawatankuasa Teknikal Perundingan Gaji Negara
30 Jun 2011 Rang Undang-Undang Majlis Perundingan Gaji Negara 2011 diluluskan di Dewan Rakyat
12 Julai 2011 Rang Undang-Undang Majlis Perundingan Gaji Negara 2011 diluluskan di Dewan Negara
25 Julai – 11 Ogos 2011 Sesi perundingan dengan orang awam di seluruh negara
26 Ogos 2011 Rang Undang-Undang Majlis Perundingan Gaji Negara 2011 mendapat Perkenan SPB Yang di-Pertuan Agong
15 September 2011 Akta Majlis Perundingan Gaji Negara 2011 [Akta 732] diwartakan.
30 April 2012 Pengumuman Perintah Gaji Minimum oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Najib Tun Razak sempena Hari Pekerja.
16 Julai 2012 Perintah Gaji Minimum 2012 diwartakan. Perintah tersebut menyatakan perkara-perkara berikut:
 • Kadar gaji minimum RM900 sebulan/ RM4.33 sejam bagi Semenanjung Malaysia dan RM800 sebulan/ RM3.85 sejam bagi Sabah, Sarawak dan Labuan.
 • Tarikh kuat kuasa:
  • 1 Januari 2013 bagi majikan yang mempunyai lebih daripada lima pekerja atau majikan yang bekerja dalam perniagaan profesional seperti yang ditetapkan oleh Piawaian Pengelasan Pekerjaan Malaysia (MASCO).
  • 1 Julai 2013 bagi majikan yang mempunyai lima pekerja atau kurang (juga dikenali sebagai perusahaan mikro).
Untuk maklumat lanjut mengenai Perintah Gaji Minimum 2012, sila klik pautan ini.
28 Disember 2012 Perintah Gaji Minimum (Pindaan) 2012 diwartakan yang mengandungi perkara-perkara berikut:
 • 632 majikan (menggajikan lebih lima pekerja)
 • Hotel (sehingga 30 September 2013)
  • Persatuan Hotel Malaysia (MAH)
  • Kesatuan Kebangsaan Pekerja-pekerja Hotel, Bar dan Restoran Semenanjung Malaysia (AHE)
  • Persatuan Pemilik Hotel Malaysia (MAHO)
  • Persatuan Hotel Bajet Malaysia (MBHA)
 • Perkhidmatan Kawalan Keselamatan (sehingga 31 Mac 2013)
  • Persatuan Perkhidmatan Kawalan Keselamatan Malaysia (PPKKM)
  • Persatuan Perkhidmatan Kawalan Keselamatan Asia (APSA)
 • Perkhidmatan Bas (sehingga 31 Mac 2013)
  • Persatuan Pengendali Bas Pan Malaysia (PMBOA)
1 Januari 2013 Pelaksanaan Perintah Gaji Minimum 2012 ke atas semua majikan yang mempunyai lebih daripada lima orang pekerja. Perintah juga terpakai kepada majikan yang bekerja dalam keupayaan profesional seperti yang ditentukan oleh Piawaian Pengelasan Pekerjaan Malaysia (MASCO).
28 Mei 2013 Perintah Gaji Minimum (Pindaan) 2013 telah diwartakan dan memberikan penangguhan kepada PKS yang mempunyai pekerja asing sehingga 31 Disember 2013. Tambahan lagi, 40 majikan besar juga diberikan penangguhan sehingga 31 Disember 2013 berhubung dengan pekerja asingnya. Senarai majikan yang diluluskan penangguhannya boleh disemak di sini.
1 Julai 2013 Pelaksanaan Perintah Gaji Minimum 2012 ke atas semua majikan yang mempunyai lima atau kurang pekerja.
29 Julai 2013 Perintah Gaji Minimum (Pindaan)(No.2) 2013 telah diwartakan, yang memberi penangguhan kepada perusahaan mikro berhubung dengan pekerja tempatannya sehingga 31 Disember 2013. Senarai majikan yang diluluskan penangguhannya boleh disemak di sini.
10 September 2013 Perintah Gaji Minimum (Pindaan) (No.3) 2013 telah diwartakan, yang memberi penangguhan kepada majikan tertentu sehingga 31 Disember 2013. Senarai majikan yang diluluskan penangguhannya boleh disemak di sini.
3 Disember 2013 Pelancaran Portal Gaji Minimum.
10 Disember 2013 Klinik Portal Gaji Minimum di Pulau Pinang.
17 Disember 2013 Klinik Portal Gaji Minimum di Johor Bahru.
1 Januari 2014 Pelaksanaan Perintah Gaji Minimum 2012 ke atas majikan PKS yang mempunyai pekerja asing. Perintah tersebut juga dilaksanakan ke atas majikan yang menerima kelulusan penangguhan seperti yang tersenarai di dalam Perintah Gaji Minimum (Pindaan) 2012, Perintah Gaji Minimum (Pindaan) 2013, Perintah Gaji Minimum (Pindaan) (No.2) 2013 dan Perintah Gaji Minimum (Pindaan) (No.3) 2013.
28 Januari 2014 Klinik Portal Gaji Minimum di Pahang.
24 Februari 2014 Klinik Portal Gaji Minimum di Kuching, Sarawak.
3 Mac 2014 Klinik Portal Gaji Minimum di Kota Kinabalu, Sabah.
25-26 Mac 2014 Seminar Bersama ILO dan Bank Dunia berhubung Kajian Semula Perintah Gaji Minimum 2012.
22 April 2014 Klinik Portal Gaji Minimum di Miri, Sarawak.
23 April 2014 Klinik Portal Gaji Minimum di Sandakan, Sabah.
19-28 Ogos 2014 Perbincangan Kumpulan Fokus (FGD) bersama persatuan majikan dan kesatuan sekerja di seluruh Malaysia mengenai Kajian Semula Perintah Gaji Minimum 2012.
13-14 Oktober 2014 Seminar Pelaksanaan Gaji Minimum: Pengalaman Negara-Negara ASEAN dan Rakan Dialog.
23 Oktober 2015 Pengumuman Kadar Baharu Gaji Minimum dalam Ucapan Bajet 2016 YAB Perdana Menteri.
7-8 Mac 2016 Bengkel Konvensyen Pertubuhan Buruh Antarabangsa (ILO) No.131 – Minimum Wage Fixing Convention, 1970 dan Minimum Wage Fixing Recommendation, 1970 No.135.
29 April 2016 Perintah Gaji Minimum 2016 diwartakan.
1 Mei 2016 Pengumuman Kadar Gaji Minimum Baharu oleh YAB Perdana Menteri sempena Hari Pekerja di Putra World Trade Centre (PWTC).
7 Jun 2016 YB Menteri Sumber Manusia mendepositkan dokumen Malaysia meratifikasi Konvensyen Buruh Antarabangsa : Minimium Wage Fixing Convention, 1970 (C131) di Geneva, Switzerland.
1 Julai 2016 Perintah Gaji Minimum 2016 mula berkuatkuasa.

Print