Undang-Undang Berkaitan

Dasar gaji minimum Malaysia adalah ditetapkan oleh Akta Majlis Perundingan Gaji Negara 2011 (Akta 732). Di bawah akta ini, akan ditubuhkan satu badan ‘tripartite’ yang dikenali sebagai Majlis Perundingan Gaji Negara yang akan mengesyorkan kadar gaji minimum kepada Kerajaan dan selepas dipersetujui oleh Kerajaan, Menteri Sumber Manusia akan membuat Perintah Gaji Minimum. Undang-undang dan perintah yang berkaitan boleh didapati di pautan ini untuk akses mudah.
 
TAJUK
Akta Majlis Perundingan Gaji Negara 2011 [Akta 732] Muat Turun
Perintah Gaji Minimum 2012 Muat Turun
Perintah Gaji Minimum (Pindaan) 2012 Muat Turun
Perintah Gaji Minimum (Pindaan) 2013 Muat Turun
Perintah Gaji Minimum (Pindaan) (No.2) 2013 Muat Turun
Perintah Gaji Minimum (Pindaan) (No.3) 2013 Muat Turun
Employment Act 1955 Muat Turun
Sabah Labour Ordinance [Cap. 67] Muat Turun
Sarawak Labour Ordinance [Cap. 76] Muat Turun
Industrial Relations Act 1967 [Act 177] Muat Turun
Peraturan-Peraturan Kerja (Pekerja Separa Masa) 2010 Muat Turun
Kaedah-Kaedah Buruh (Pekerja Separa Masa) (Sarawak) 2013 Muat Turun
Kaedah-Kaedah Buruh (Pekerja Separa Masa) (Sabah) 2013 Muat Turun
Kaedah-kaedah Cukai Pendapatan (Potongan Bagi Perbelanjaan Berhubung Dengan Gaji Minimum) 2014 Muat Turun
Perintah Gaji Minimum 2016 Muat Turun
 

PrintEmail