Perintah Gaji Minimum 2016

Dalam Ucapan Bajet 2016 pada 23 Oktober 2015 dan semasa Sambutan Hari Pekerja di Putra World Trade Centre (PWTC) pada 1 Mei 2016, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah mengumumkan kadar gaji minimum baharu bagi pekerja di sektor swasta. Kadar-kadar tersebut ditetapkan dalam Perintah Gaji Minimum 2016 P.U (A) 116 yang diwartakan pada 29 April 2016 dan mula berkuatkuasa pada 1 Julai 2016.
 

Kawasan wilayah

Kadar gaji minimum

Bulanan

Harian

Setiap jam

Semenanjung Malaysia

RM1,000

 Bil. Hari bekerja dalam seminggu

 

 

RM4.81

6

RM38.46

5

RM46.15

4

RM57.69

Sabah, Sarawak dan Wilayah Persekutuan Labuan

RM920

6

RM35.38

 
 
 
RM4.42

5

RM42.46

4

RM53.08

 
Kadar gaji minimum yang ditetapkan adalah berdasarkan bulanan, harian dan mengikut jam. Berhubung pekerja yang tiada gaji pokok tetapi dibayar mengikut ‘upah ikut kerja’, berat tan, tugasan, perjalanan atau komisen, kadar gaji bulanan yang kena dibayar hendaklah tidak kurang daripada kadar gaji minimum bulanan.
 
Dengan adanya Perintah Gaji Minimum 2016, Perintah Gaji Minimum 2012 adalah terbatal mulai 1 Julai 2016.

Print